به سیستم جایگزین کننده عبارت در دیتابیس خوش آمدید. این اسکریپت قادر است براحتی متن ها و عبارت های موجود در دیتابیس وب سایت شما را با عبارات جدید جایگزین کند.

پیشنهاد می کنیم از دیتابیس خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. این عملیات قابل بازگشت نیست.

حتما پس از اتمام عملیات این فایل را حذف کنید